JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Özel Öğrenme Bozukluğu

 

Öğrenme bozukluğu zekası normal ya da normalin üzerinde olan bireylerin standart testlerde yaş, zeka aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatımın beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konan bir bozukluktur. Okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu, matematik bozukluğunu içerir. Öğrenme bozukluğu olan çocukların büyük kısmını okuma güçlüğü olan çocuklar oluşturur. Okumak beyinle ilgili bir yüksek kortikal (beyinin dış tabakası-kabuğu) fonksiyondur, bu fonksiyondaki kısmi bozukluğa 'disleksi' denilir. Okuyan kişinin görsel alfabetik yazıyı dil ile ilgili kavramlara çevirmesi gerekiyor. Buda harfleri ilgili seslere çevirmek anlamına geliyor. Bundan sonra ise harflerin kağıttaki dizilişini anlaması gerekiyor. Disleksili bir çocukta bu süreçler yetersiz çalışıyor.

Belirtiler

01.09.2015 tarihinde güncellenmiştir

ya da