JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Hekimlerimiz
Op. Dr. Cengiz GÜL
ÇOCUK CERRAHİSİ
Doğum Yeri - Tarihi
:
Elazığ, 1974
Yabancı Dil
:
İngilizce
E-Mail
:
Telefon
:
(0216) 524 13 00
 • Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar
 • Detaylı Özgeçmiş
 • Online Randevu Talep

Eğitim :

 • Tıp Fakültesi: Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

 • Safranbolu Ovacuma Sağlık Ocağı 1993-2003
 • Samsun Badırlı Sağlık Ocağı 2003-2005
 • Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005-2010
 • Nevşehir i.Şevki Atasagun Devlet Hastanesi 2011-2013
 • Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013-2014
 • Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014-2017

 

Ödüller ve Dereceler :

 • Çocuk Ürolojisi
 • Yenidoğan Doğumsal Anomaliler
 • Çocuk Gastroenterolojisi Cerrahisi

Bilimsel Yayınlar, Araştırmalar, Kongreler :

1.  Yenidoğan Resussitasyon Kursu, Temmuz 2005

2.  24.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Kasım 2006

3.  11. Hipospadias Günleri, Aralık 2006

4.  Türkiye Pediatrik Üroloji Güncelleştirme Kursu, Kasım 2007

5.  9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Kasım 2007

6.  Uluslararası katılımlı 26. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi, Haziran 2008

7.  9. Avrupa Çocuk Cerrahi Kongresi , Haziran 2008

8. Avrupa Çocuk Urolojisi  Kongresi 2008

9.  İnmemiş Testis  ve Güncel Tedavisi Kursu, Haziran 2008

10.  13. İstanbul Hipospadias Günü, Aralık 2008

11. III.Zeynep Kamil Çocuklarda Ürodinami Uygulamaları Çalıştayı, 22 Aralık 2012, İstanbul

12. III.Zeynep Kamil Çocuklarda Anal Manometre Uygulamaları Çalıştayı, 22 Aralık 2012, İstanbul

13. Yenidoğan Ressusitasyon Kursu 2015

14. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi,    26-30 Ekim 2016 Girne,KKTC

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

Çocuk Cerrahisi

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.  Celayir AC, Pektas OZ, Gence A, Gül C, Sahin C. Is esophagostomy necessary in isolated esophageal atresia: Report of six cases. J Pediatr Surgical Specialties, 3 (1): (2009).

2.  Alver D, Gül C, Celayir AC, Sahin D. A case of ovarian torsion with a serous cyst and coexisting serous cystadenoma in the contralateral ovary. J Pediatr Surgical Specialties, 3: 50-52, (2009).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.Gul,C., Celayir,A.C., Alver,D., Gulcin,N. ve G.Kurt. Early drainage of the cystic like kidney due to UPJ obstruction; 2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU), İstanbul, 2008. (OP-18)

2Gul C., Alver,D., Celayir,A.C. ve N,Koc*. Primary bronchopulmonary fibrosarcoma in a newborn. 25. Annual Congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute), Luxor, Egypt, 2009. (PP 122)

3. A. Gence, A.C. Celayir, C. Gül, S.L. Mirapoğlu.’’ Koledok kistlerinde geç tanılama,’’ Uluslararası Katılımlı VI. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 2009. (P 8)

4. Gence A, Gul C, Kurt G, Ozdemir AA, Celayir AC. Dysfunctional elimination in children operated for sacrococcygeal teratoma, 9th EUPSA ( European Congress of Paediatric Surgery ) Anual Congress, Istanbul, 2008  (OP 10)

5. Gül C., Akcaer,V., Celayir,A.C. ve O.Z.Pektas. Plevral efüzyon ve kalınlaşmada tüberküloz yanılsaması, Uluslararası Katılımlı VI. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 2009. (P 16)

6. Celayir,A.C., Alver,D., Gül C., Sahin,C., Kurt,G. Sol diafragma agenezisi tanısındaki diagnostik faktörler, Uluslararası Katılımlı VI. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 2009.      (P 56)

7. Celayir,A.C., Gul C., Alver,D. ve O.Z.Pektas. Esophageal replacement with collis gastric tube in long gap esophageal atresia. 25.Annual Congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute) , Luxor, Egypt, 2009. (OP 99)

8. Gul C., Alver,D., Sahin,C. ve A.C.Celayir. Beware of cantrell pentalogy in epigastric omphaloceles. 25.Annual Congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute ), Luxor, Egypt, 2009.(PP 109)

9. Gul C., Celayir,A.C. and S,Cesur. A case with giant thoracal mass spreading towards abdomen transdiaphragmatically. 25. Annual Congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute), Luxor, Egypt, 2009. (PP 125)

10. Bosnalı O, Moralıoğlu S, Gül C, Celayir AC.’’ An endocrin tumor mimicking acute apendicitis: report of a rare case’’. for Joint Congress of the Turkish Association of Pediatric Surgeons and The Egyptian Pediatric Surgical Association Istanbul, 2011 (P 51)

11. Gül C, Pelin K, Celayir AC. ‘’Notice tracheal atrezia that can not be tracheal intubation in newborns’’. for Joint Congress of the Turkish Association of Pediatric Surgeons and The Egyptian Pediatric Surgical Association, Istanbul, 2011 (P 97)

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

       1.  Gence, A., Gül C. ve A.C. Celayir “İnvaginasyon olgularında malrotasyon malfiksasyon anomalilerinin rolü” Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 38(2), 81-83, (2007).

      2.  Gence, A., Gül C. ve A.C. Celayir “Besin intoleranslı olgularda invaginasyon ve klinik seyri” , Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 38 (2), 85-87, (2007).

     3.  Celayir,A.C., Sarıca,K., Gence,A., Gül C., “Sıvı sıvı seviyesi neonatal dönemde over kistinin cerrahi tedavi endikasyonudur” Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 38(4),163-166 , (2007).

    4.  Celayir, A.C., Gence, A. ve Gül C, “Cerrahi olgularda prenatal tanının postnatal prognoza etkisi” Çocuk Cerrahisi Dergisi, 21(3): 134-138, 2007

  5.  Celayir A.C., Gence,A., Gül C., Pelin,K. “Konjenital diyafragma hernisinin prenatal tanılaması erken yoğun bakımı sağlar fakat yaşam oranını değiştirmez” Çocuk Cerrahisi Dergisi, 22(1): 25-28, 2008

6. Gül,C.,  Alver,D.,  Şahin,C. ve Celayir,A.C. “Epigastrik omfalosellerde Cantrell Pentalojisine dikkat”. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 41: 55-57, (2010).

7.  Gül C, Celayir AC ve K Pelin. Entübe edilemeyen yenidoğanlarda Trakeal Atreziye dikkat. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 42(2); 87-91, (2011).

8.  Şahin C, Celayir AC, Gül C ve N.Gülçin. ‘’Yarım yüzlü bebek: Dev servikal teratom’’ olgusu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 42(3): 143-146, (2011).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler  

   1.  Celayir, A.C., Gence, A. ,Gül C. “Cerrahi olgularda prenatal tanının postnatal prognoza etkisi” XXIV. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Adana, 2006. (SB15)

  2.  Pelin, K., Gence, A., Gül C. ve A.C. Celayir, “Konjenital diyafragma hernisinde prenatal tanı erken yoğun bakımı sağlar fakat yaşama oranını değiştirmez”, XXIV. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Adana, 2006. (SB37)

  3.  Gence, A., Gül C. ve A.C. Celayir “İnvaginasyon olgularında malrotasyon malfiksasyon anomalilerinin rolü” XXIV. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Adana, 2006. (P1)

    4.  Gence, A., Gül C. ve A.C. Celayir “Besin intoleranslı olgularda invaginasyon ve klinik seyri” XXIV. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Adana, 2006. (P8)

    5.  Celayir, A.C., Gence, A. ve Gül C.  “Cerrahi olgularda prenatal tanının postnatal prognoza etkisi” V. Ulusal maternal tıp ve perinatoloji kongresi, İstanbul, 2006. (P13)

    6.  Celayir, A.C., Pelin, K., Gence, A.,Gül C. “Konjenital diyafragma hernisinde prenatal tanı erken yoğun bakımı sağlar fakat yaşama oranını değiştirmez”, V. Ulusal maternal tıp ve perinatoloji kongresi, İstanbul, 2006. (P14)

   7.  Celayir, A.C., Sarıca, K., Gence, A.,Gül C.: ‘’Sıvı-sıvı Seviyesi Neonatal Dönemde Over Kistinin Cerrahi Tedavi Endikasyonudur,3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Uludağ, Bursa, 2007. (P 125)

  8.  Celayir, A.C., Pektaş O.Z., Gence A., Gül C., Şahin C. İzole özofagus atrezilerinde esofagostomi gerekli midir? 5 olgu sunumu. XXV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çeşme-İzmir, 2007. (SB 11)

9.  Gence, A., Gül C., Celayir, A.C. Mesane rabdomyosarkomları tanısında gecikme. 9.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, 2007, (P 67)

10. Özdemir,A.A., Gül C., Alver,D. ve A.C.Celayir. Ciddi gece idrar kaçırması olan “monosemptomatik primer enürezis” olgularında urodinami-üroflowmetri çalışması ile ultrason mesane ölçümlerinin uyumu.  9.Ulusal pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, 2007, (P 53)

12.Alver,D., Gül, C.,, Celayir,A.C. ve D.Şahin. Over torsiyonu olgusunda karşı overde seröz kistadenom. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 2008. (P 73)

11. Gül C., Alver,D., Kurt,G., Şahin,C. ve A.C.Celayir. Çocukluk çağında nadir görülen fıtık: Femoral fıtık XXVI.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 2008. (P 61)

12 .Şahin,C.,  Celayir, A.C., Gül  C. ve N. Gülçin . “Dev servikal teratom nedeniyle yarim yüzlü yenidoğan” 28.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010   (P 15)

13. Alver, D., Celayir,A.C., Gence,A.,Gül C. “Anorektal malformasyonlara eşlik eden üriner anomaliler” . 28.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010 (TP 43)

14. Gül C, Celayir AC, Şahin C, Kurt G. “Gastroözefageal reflü şüpheli olgularda ph metre sonuçlari”  28.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010 (P 70)

 

Lütfen Bekleyiniz...

23.02.2017 tarihinde güncellenmiştir