JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Hekimlerimiz
Uzm. Dr. Dilşad KOCA (Yenidoğan Yoğun Bakım)
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI, YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ
Doğum Yeri - Tarihi
:
Isparta / 1979
Yabancı Dil
:
ingilizce
E-Mail
:
Telefon
:
(0216) 524 13 00
  • Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar
  • Detaylı Özgeçmiş
  • Online Randevu Talep

Eğitim :

  • Tıp Fakültesi: Ankara Üniversitesi
  • Uzmanlık: İstanbul Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

  • 2011 yılında yan dal sınavı sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümünde 9 ay süre ile Çocuk Hematoloji ve Onkoloji yan dal asistanlığı yapıldı.
  • 2012 -2013 yılında Erzincan Mengucek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mecburi hizmetin bir kısmı yapıldı.
  • 2014 yılında eş durumu ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde yaklaşık 1,5 yıl süre ile uzman doktor ve Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu olarak çalışıldı.
  • 2016-2017 Şubat ayı arasında Özel Eren Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu uzman doktoru olarak çalışıldı.

Yayınlar:
1.    Palivizumab profilaksisi yapılan riskli prematüre bebeklerle profilaksi yapılmayan prematüre bebeklerin Respiratuvar Sinsityal Virüs enfeksiyonu açısından karşılaştırılması, Uzmanlık Tezi, Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, 2010.
2.    Bozaykut A, Seren L, Koca D, Sezer R, İpek İ. Hypohidrotic ectodermal dysplasia: A case report. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2007; 38 (1): 31-33.
3.    Tunç Fışgın, Dilşad Koca. Kalıtsal Trombosit Hastalıkları. Türk Çocuk Hematoloji Dergisi, 2011; 5(1):1-10.
4.    Özyürek H.E, Albayrak D, Koca D, Fışgın T, Duru F, Sungur M, Danacı M, Albayrak C. Talasemili Çocuklarda Deferasiroks Kullanımı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deneyimi. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi Poster Sunumu, Antalya 2010
5.    Aynur Bedel, Hatice Öztürk, Tamay Gürbüz, Dilşad Koca, Çağatay Nuhoğlu. Viral Encephalitis With Atypical and Fulminant Prognosis (Case Report)
Hatice Öztürk, Arzu Aras, Aynur Bedel, Umut Durak, Dilşad Koca, Çağatay Nuhoğlu. A Rare Infection In A Newborn: Meningococcal Meningitis
Huray Kok, Hatice Eren, Dilşad Koca, Zehra Esra Onal, Çağatay Nuhoğlu. Bone marrow suppression in an adolescent with toxoplasmosis
Nurcan Yusufoğlu, Burcu Karadaş, Dilşad Koca, Zehra Esra Önal, Çağatay Nuhoğlu. Neuro-Behçet's Disease in Childhood
Özden Aksu Sayman, Zehra Esra Önal, Burcu Karadaş, Dilşad Koca. Coexistence of immune thrombocytopenic purpura with cobalamm deficiency
(Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi).
Türk Pediatri Kurumu Pratikte Güncellemeler Sempozyumu ve 1. EURYPA kongresi Poster sunumları, Aralık 2015.

 

Lütfen Bekleyiniz...

26.09.2017 tarihinde güncellenmiştir

ya da