JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Bronkoskopi Laboratuvarı

 

Alt solunum sisteminin temel organı olan akciğerin içindeki trakeobronşial ağacı fiberoptik endoskopi ile görüntülemeye bronkoskopi denir. Tanı ve tedavi amaçlı tüm uygulamalar yapılmaktadır. Rapor, çekilen fotoğraflar ve istenildiğinde görüntüleri içeren CD şeklinde hastalara verilmektedir.

 

03.11.2015 tarihinde güncellenmiştir

ya da