JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Endoskopi Laboratuvarı

 

Endoskopi; yemek borusu, mide, safra yolları ve bağırsakların, ucunda ışık ve mikro kamera sistemi olan bükülebilen (flexıbl) bir aletle incelenmesi işlemidir.

Endoskopi ünitesinde;
  • Gastroduedonoskop
  • Kolonoskop
  • Duedonoskop (ERCP)'ların videoendoskopik modelleri ile hizmet verilmekte, resim ve CD kaydı yapılabilmektedir.
Endoskopi ünitesi yalnız tanı amaçlı değil, tedavi amacıyla da kullanılmaktadır. Endoskop ve kullanılan diğer aletlerin temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyonu çok önemlidir. Ünitemizde otomatik yıkama ve sterilizasyon cihazları ile işlem yapılmaktadır. İşlemlerin raporlanması, resimlenmesi ve gerektiğinde CD'ye alınması, arşivlenmesi mümkün olmakta ve bir örneği hastaya verilmektedir. Endoskopik tetkik işlemlerinde komplikasyonlar çok aza indirilmekle beraber, bölümümüzde oluşabilecek, her türlü komplikasyon ve reaksiyonlara süratle müdahale etmek için CRACH CAR (Her türlü acil müdahale ilaç ve malzeme arabası) mevcuttur. Oksijen, vakum, monitör, defibrilatör, entübasyon gereçleri ile donatılıdır. Endoskopik incelemelerin belki de en önemli bölümü erken kanser tanısındaki üstünlüğüdür. Sindirim sisteminin gecikmiş kanserlerinin tedavisinin zorlukları ve hatta bazı tiplerindeki imkansızlıklar halen büyük sorun olmaya devam etmektedir. Kanserlerin büyümeden, yayılmadan teşhis edilebilmesi, tedavide de yüz güldürücü olmaktadır. Japonya'da mide kanseri, Amerika'da kolon kanserlerinin ülkemizden çok daha sıklıkla görülmesine karşın, bu hastalıklardan ölüm, bizden daha az yüzde de oluşmaktadır. Bunun nedeni ise Japonya'da ve Amerika'da endoskopik periyodik taramaların yapılmasıdır. Erken dönemde teşhis edilen mide ve kolon kanserlerinin tedavisi genellikle mümkün olmaktadır. Sindirim sistemi hastalıklarının tanısında endoskopi dışında görüntüleme metodları ve biyokimyasal tetkiklerinde büyük katkısı olmaktadır. Ultrason, Tomografi, Manyetik rezonans gibi görüntüleme teknikleri sıkça kullanılır. Hastanemizin radyoloji ünitesi komplike vakaların tanısında, bölümümüze yardımcı olmakta, aynı zamanda karaciğer, pankreas gibi organlardan görerek biyopsi alınmasını (invaziv radyoloji) ve kesin tanı koyma imkanını sağlamaktadır. Biyokimya tetkikleri rutin tetkiklere ilaveten hormon ve kanser marker tetkikleri ile gastroenteroloji ünitemizin çalışmalarına destek vermektedir.
 
Tanısal Endoskopi
 
Tedavi Amaçlı (Terapotik) Endoskopi
 
 
 
03.11.2015 tarihinde güncellenmiştir

ya da