JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Periferik Sinir ve Kas Hastalıkları Kliniği

 

Tuzak nöropati, polinöropati, radikulopati ve kas hastalıkları (miyopati), motor nöron hastalığı (ALS), myastenia gravis ve ilişkili hastalıklar konusunda ENMG (Elektronöromiyografi) laboratuvarı desteği ile tanı ve tedavi yapılabilmektedir. 

 

 

04.11.2015 tarihinde güncellenmiştir

ya da