JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Serebrovasküler Cerrahi

 

Beyin damarının baloncuğu (anevrizma) kliplenmesi, beyin-omurilik damar yumaklarının (arteriyövenöz malformasyon, kavernom vd.) cerrahisi, beyin damarlanmasının yeniden yapılandırılması ve beynin daha iyi kanlanmasının sağlanması, beyin ve omurilik kanamalarının cerrahisi, beyin damar hastalıklarının cerrahi tedavileri.

 

 

26.10.2015 tarihinde güncellenmiştir

ya da