JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Üroonkoloji Kliniğimiz Hizmetinizde

 

Onkoloji alanında hastalıkların oluşum mekanizmaları ve tedavileri konusundaki artan bilgi, üroloji alanında da “üroonkoloji” veya “ürolojik onkoloji” olarak adlandırılan alt bilim dalının oluşmasına neden olmuştur. Üroonkoloji, üroloji temel alanının kapsamına giren idrar yolları ve erkeklerde üreme organlarında görülebilen kanserlerin tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Bu kapsamda böbrek, böbrek üstü bezi (sürrenal, adrenal bez), üreter, mesane, prostat, üretra, penis ve testisin iyi huylu ve kötü huylu (kanser) tümörleri yer alır. Üroonkoloji farmakoloji, moleküler biyoloji, patoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, tümör immünolojisi ve radyolojisi ile multidisipliner bir ilişki içerisindedir. Kansere karşı koruyucu, önleyici önlemler almak, kanseri tedavi ederken hastaya özgü, kişiselleştirilmiş tedavi uygulamak ve hastanın hayat kalitesini korumak temel tedavi prensiplerimizdir.

 

Üroonkoloji Kliniğimizde Verdiğimiz Hizmetler

 

Üroonkoloji Kliniği’mizde ana amaç koruyucu hekimliktir. Hastalık oluşmuş ise yaptığımız uygulamalar aşağıda sıralanmıştır:


Böbrek Kanseri

Böbrek Üstü (Sürrenal, Adrenal) Bezi Kanseri

Üreter Tümörü

Prostat Kanseri

Mesane Kanseri

Testis Kanseri

13.11.2015 tarihinde güncellenmiştir

ya da