JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Sağlık Rehberi

Serebrovasküler Cerrahi

Beyin damarının baloncuğu (anevrizma) kliplenmesi, beyin-omurilik damar yumaklarının (arteriyövenöz malformasyon, kavernom vd.) cerrahisi, beyin damarlanmasının yeniden yapılandırılması ve beynin daha iyi kanlanmasının sağlanması, beyin ve omurilik kanamalarının cerrahisi, beyin damar hastalıklarının cerrahi tedavileri.     devamı için tıklayınız

HLA Tiplendirme Laboratuvarı

HLA Tipleme Laboratuvarımız solid ve kök hücre nakillerinin gerçekleşmesinde hizmet veren; test sonuçlarının doğru, güvenilir ve zamanında verilmesinde 7/24 hizmet vermekle yükümlü laboratuvarlardır. devamı için tıklayınız

Minimal İnvaziv Kapak Ameliyatları

Koltuk altından kalp kapağı ameliyatı ne demektir? Bilimsel adı ''sağ anterolateral mini-torakotomi'' olan ve koltukaltından 4 veya 5 santimlik kesi ile kas ve kemik kesmeden ve vücudun başka bir yerine hiçbir kesi yapmadan kalp kapağı tamir ve değiştirme ameliyatlarıdır. Önden yapılan ameliyat ile koltuk altından yapılan ameliyat arasındaki tek fark giriş yeridir. İçeride... devamı için tıklayınız

Afarez Laboratuvarı

Kan veren kişinin konforu göz önünde bulundurularak oluşturulan Aferez Laboratuvarımızda verici kanının, hasta için gerekli olan eritrosit, trombosit veya plazmasının alınarak ihtiyaç duyulmayan bölümü geri verilmektedir.   devamı için tıklayınız

Klinik Biyokimya Ünitesi

Kan, idrar, beyin omurilik sıvısı ve diğer vücut sıvılarından protein, karbonhidrat, enzim ve elektrolit grubunda yer alan birçok rutin ve spesifik testler özel kitler ve otonalizörlerle çalışılmaktadır. Diyabet testleri; kan şekeri (glukoz), glukoz tolerans testi, Hemoglobin A1c, insülin, HOMA IR, idrarda mikroalbümin, idrarda protein Karaciğer, pankreas  ve safra yolları... devamı için tıklayınız

Hormon, Tümör Markerleri ve İlaç Düzeyleri Ünitesi

Bu ünitede tam otomatik sistemlerle günlük olarak tiroid bezi, pankreas, paratiroid bezi, böbrek üstü bezi ve fertilite hormonları, ilaç düzeyleri ve vitamin analizleri yapılmaktadır.(TSH, Anti-Tg, Anti-TPO, İnsülin, PTH, 25 Hidroksi Vitamin D3, Kortizol, Prolaktin, FSH, LH,E2, B-HCG, Digoksin, B12, Folik Asit gibi). Ayrıca, bu bölümde gastrointestinal sistem (karaciğer, pankreas... devamı için tıklayınız

İmmünoterapi

Kanserle mücadelede radyoterapi ve kemoterapi dışında kişinin bağışıklık sistemini artırmaya yönelik, kişinin kendi bağışıklık sisteminden yararlanarak yapılan tedaviye immünoterapi denir.    devamı için tıklayınız

Baş Ağrısı Kliniği

Ağrı ünitesinde migren, gerilim tipi baş ağrısı, vasküler baş ağrıları, baş ve boyun nevraljileri, bel ve boyun ağrıları gibi ağrılı hastalıkların tanı ve tedavisi yürütülmektedir.      devamı için tıklayınız

Girişimsel Kardiyoloji

Koroner Anjiyografi Periferik Anjiyografi Dijital Substruction Anjiyografi Bilgisayarlı Koroner Anjiyografi (CT Anjiyo) Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Kalp Pili Taşikardi (SVT-Supraventriküler Taşikardi) Atrial fibrilasyon Atrial taşikardi Koroner Anjiyografi nedir? Kalbi besleyen damarların görüntülenmesi yöntemidir. Katater salonunda yapılır. Kalp damarlarının içine... devamı için tıklayınız

Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi

Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi, kalp ve damar cerrahisi operasyonu sonrası kritik hastaların erken dönemde iyileşme sürecini hızlandırmak ve bakım ve tedavisinin gerçekleştirildiği bölümdür. devamı için tıklayınız