JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Sağlık Rehberi

Kalp Kapak Hastalıkları ve Cerrahisi

Kalp içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında bulunan 3 parçalı kapakcık aracılığıyla sağ ventriküle geçer. Sağ ventrikülden pulmoner kapak vasıtasıyla oksijenlenmesi amacıyla akciğerlere geçiş yapar. Oksijenden... devamı için tıklayınız

Mikrobiyoloji, Parazitoloji Ünitesi

Enfeksiyon etkeni bakterilerin, virüslerin, mantarların ve parazitlerin direkt ve boyalı incelemeleri, antijen testleri, bakteri veya mantar kültürlerinde üretilmeleri ve tür düzeyinde tanımlanmaları yapılmaktadır. Her türlü hasta örneklerinden (Boğaz, idrar, kan, ürogenital örnekler, BOS, Balgam, yara vb ) üretilen mikroorganizmaların antibiyotiklere duyarlılıklarının... devamı için tıklayınız

Otoloji/Nörootoloji (Kulak Hastalıkları)

Dış, orta, iç kulak ve merkezi işitsel yolların tüm hastalıklarının tedavisiyle ilgilenen Otoloji/Nöroloji ünitemizde tedavi edilen hastalıklar: Doğumsal işitme kayıpları Kulak tümörleri Kulak zar delikleri Orta kulak iltihabı Dış kulak yolu iltihabı Otoskleroz Yüz felci Çınlama Baş dönmesi devamı için tıklayınız

Baş Dönmesi (Vertigo) Kliniği

Baş dönmelerinin ayırıcı tanısı yapılmakta, takip ve tedavisi düzenlenmektedir. Gereken vakalarda KBB ünitemiz ile birlikte ayrıntılı testler ve manevralar uygulanmakta, gereken vakalarda ilgili branşlar ile koordine hastalar izlenmektedir.     devamı için tıklayınız

Omurga Hastalıkları (Faset Artropati)

Faset eklemleri omur cisminin arka elamanlarını birbirine bağlar. Faset eklemleri vücudun diğer bölgelerindeki eklemlere benzer özellikler içerir. Vücudun diğer eklemlerini oluşturan kemikler gibi faset ekleminin eklem yüzeyi de düzgün bir kıkırdak ile kaplıdır, güçlü bağlardan oluşan kapsül ile çevrilidir ve kayganlığı sağlayan sinovial sıvı içerir.... devamı için tıklayınız

Üreme Sağlığı (Tüp Bebek) Merkezi

Bölümümüzde; Kısırlık (İnfertilite) İnfertilite nedenlerinin saptanması Erkek İnfertilitesi İnfertilite tetkikleri Androloji Yumurtlama izlemi Yumurtlama sorunları Aşılama (IUI vb.) Histeroskopi (Diagnostik, operatif) Endometriosis (Çikolata kisti hastalığı) Kanal tıkanıkları (HSG) Ultrason ve Doppler konularında hizmet verilmektedir.   devamı için tıklayınız

Meme Rekonstrüksiyonu

Kanser veya başka nedenlerle alınmış meme dokusunun tekrar yapılma işlemidir. Gelişen tekniklerle diğer memeye çok benzeyen rekonstrüksiyonlar yapmak mümkündür Bu ameliyat meme dokusunun çıkarılma işlemini takiben aynı seansta yapılabildiği gibi sonradan da yapılabilir.    Rekonstrüksiyon iki başlık altında toplanabilir; Doku genişletici ve protez ile meme... devamı için tıklayınız

Koroner Arter Hastalığı

Koroner arterler kalbin kendisini besleyen damarlara verilen isimdir. Tüm vücuttaki kan akımının %3-5’i koroner damarlardan geçer. Koroner arter hastalığı bu damarların kendisinde meydana gelen tıkanıklıklarla ortaya çıkan hastalığa verilen isimdir. Koroner arter hastalığına bağlı miyokard infaktüsü tek başına ABD'de ölümlerin % 20-25'inden... devamı için tıklayınız

Ortognatik Cerrahi

Ortognatik cerrahi, alt çene (mandibula) ve/veya üst çenenin (maksilla) cerrahi olarak öne veya arkaya, yukarı veya aşağıya, sağa veya sola 3 boyutlu olarak hareket ettirildiği ameliyatlardır. Bu yöntemle gelişimsel çene problemleri, travma sonrası deformiteler ve uyku apnesi ile ilişkili problemler düzeltilebilir. Ortognatik cerrahinin amacı ideal çene ve diş kapanmasını sağlayarak... devamı için tıklayınız

Erkek İnfertilitesinde Tanı Yöntemleri

1- Semen Analizi (Spermiogram) Erkek infertilitesinde yapılacak testlerin en başında gelir. Sperm üretimini sigara, alkol, ısı, ilaçlar ve enfeksiyonlar gibi birçok faktör etkilediği için normal olmayan örneklerin analizi birer ay ara ile en az iki kez tekrarlanmalıdır. Sperm analizinde bir fertilite sorunu  saptanırsa erkeğin fiziksel ve hormonal açılardan daha ileri muayenesine... devamı için tıklayınız